Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Zestawienie składników majątkowych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu (stan na 31.05.2014 r.)

Środki trwałe (podział na grupy wg Klasyfikacji Środków Trwałych):

Grupa 00 Grunty o wartości początkowej 2 014 560,83 zł
Grupa 01 Budynki i lokale o wartości początkowej 7 418 536,48 zł

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 czerwca 1977 nr ZGT- 8224C/94/77 posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną położoną w Opolu o powierzchni 51527 m2

1)    budynek „A” administracyjno-biurowy

2)    budynek „B” laboratoryjny

3)    budynek „C” biurowo-usługowy

4)    budynek „D” usługowy

5)    budynek „E” kotłownia

6)    budynek „F” magazynowo-garażowy

7)    budynek „G” biurowo-laboratoryjny

8)    budynek „H warsztat samochodowy

9)    budynek „O” oczyszczalnia

Grupa 02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości początkowej 2 486 442,11 zł
Grupa 03 Kotły i maszyny energetyczne o wartości początkowej 306 445,47 zł
Grupa 04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości początkowej 1 152 628,19 zł
Grupa 05 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości początkowej 24 891,27 zł
Grupa 06 Urządzenia techniczne o wartości początkowej 245 302,67zł
Grupa 07 Środki transportu o wartości początkowej 619 766,80zł
Grupa 08 Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości początkowej 7 943 316,78zł
RAZEM 22 211 890,60 zł
 
Wartości niematerialne i prawne:
oprogramowanie i licencje o wartości początkowej 84 733,15 zł
 
Pozostałe środki trwałe:
Meble, sprzęt biurowy i laboratoryjny o wartości początkowej 2 087 408,97 zł
 
Pozostałe wartości niematerialne i prawne:
oprogramowanie i licencje o wartości początkowej 81 901,43 zł
 
Łączna wartość początkowa majątku WIW 24 465 934,15 zł
Redaktor: Artur GrabińskiData publikacji: 2014-06-03 12:20:15
Wprowadził do BIP: Iwona Mazurek 
Ilość wyświeleń artykułu: 18942 
Redagują: Iwona Mazurek, Arkadiusz Rossmann, Marcin Adwent