Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę biopreparatów, wzorców i testów diagnostycznych sprawa WIW. DO- 241/5/09

WIW.DO-241/5/09 Opole, 27 luty 2009 r.

Wykonawcy

którzy pobrali Specyfikację Istotnych

Warunków Zamówienia.

 


dot. przetargu nieograniczonego na dostawę biopreparatów, wzorców i testów diagnostycznych sprawa WIW. DO- 241/5/09

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania dot. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o podanej niżej treści cyt.:


- „czy w związku w bardzo niestabilnym i trudnym do przewidzenia w dłuższym horyzoncie czasu kursem złotówki w stosunku do euro, dopuścicie Państwo możliwość złożenia oferty w walucie euro?

Rozliczenia końcowe byłyby dokonywane w złotówkach po aktualnie obowiązującym w danym czasie kursie waluty”.


Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w walucie euro.


Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2009-02-27 11:57:55
Wprowadził do BIP: Iwona Mazurek 
Ilość wyświeleń artykułu: 10963 
Redagują: Iwona Mazurek, Arkadiusz Rossmann, Marcin Adwent