Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Rejestry
  1. Rejestr zarządzeń Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii- prowadzi Zespół ds. zasobów ludzkich, szkolenia i administracji - Rozp.Min.Spr.Wew. i Admin.z dnia 28 grudnia 1999 r. zmien. rozp.w spr.instr.kancelaryjnej  dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz.U. z dnia 31 grudnia 1999 r.).
  2. Rejestr skarg i wniosków - prowadzi Zespół ds. zasobów ludzkich, szkolenia i administracji - Art.254 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administaracyjnego(t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 z póżn zm.
  3. Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych - prowadzi Zespół ds. zasobów ludzkich, szkolenia i administracji - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie wzorów i trybu wystawiania legitymacji ubezpieczeniowych (Dz.U. Nr 51, poz 223).
Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2010-04-09 08:12:41
Wprowadził do BIP: Iwona Mazurek 
Ilość wyświeleń artykułu: 31718 
Redagują: Iwona Mazurek, Arkadiusz Rossmann, Marcin Adwent